Kontakt i Blog

Ovdje vam je na raspolaganju više načina kako me kontaktirati.

To je način na koji, za početak, možemo razgovarati, komunicirati i diskutirati o svemu onome što nađemo da je zanimljivo i na obostranu korist i zadovoljstvo.Klikom na donji link možete čitati moj stari blog kojem su mi zabranili pristup bez ijedne riječi objašnjenja.

Klikom na donji link možete me kontaktirati na moj novi blog.

Podaci za kontakt na 'klasični način' dati su u nastavku.


Telefon: +385 (052) 462 117

Pošalji e-mail: